Wi-Fi 6 (802.11ax) hiện nay đang là thế hệ Wi-Fi mới nhất, cải thiện tốc độ tốt hơn so với các kết nối mạng không dây với các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, tablet,…

Hỗ trợ