PHÁP LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC

Mỗi ngày, các chuyên gia của Wicell Networks được tuân thủ một tiêu chuẩn đạo đức mẫu mực do Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Kinh doanh của chúng tôi đặt ra. Các nguyên tắc hướng dẫn này phản ánh các giá trị cốt lõi của chúng tôi và cung cấp khuôn khổ cho hành vi được mong đợi từ phía nhân viên của chúng tôi và đại diện bên thứ ba.

Mặc dù các quy tắc và thủ tục được nêu trong bộ quy tắc dựa trên nhiều luật, quy định và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, nhưng chúng cũng phản ánh một nguyên tắc cao hơn: làm điều đúng đắn.

Quy tắc đạo đức

Để xem Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Kinh doanh của chúng tôi, hãy mở đường link sau

Kinh doanh minh bạch, trung thực

Wicell Networks cam kết tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất về hoạt động kinh doanh trung thực, minh bạch — bất kể hoạt động kinh doanh đó ở đâu.

Wicell Networks nghiêm túc về việc tuân thủ cả các tiêu chuẩn nội bộ của chúng tôi về tính toàn vẹn và các yêu cầu pháp lý bên ngoài tại nước sở tại.

Báo cáo Mối quan tâm

Là một phần của chương trình tuân thủ tổng thể của chúng tôi, Wicell Networks khuyến khích tất cả các bên liên quan của chúng tôi đặt câu hỏi hoặc báo cáo các mối quan ngại. Chúng tôi thực thi một chính sách nghiêm ngặt nghiêm cấm trả đũa khi báo cáo một mối quan ngại hoặc nghi ngờ có hành vi sai trái một cách thiện chí.

Để báo cáo mối quan tâm của bạn, vui lòng chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Liên hệ với người giám sát hoặc quản lý của bạn.
  • Gửi email đến trực tiếp đến phòng kiểm soát nội bộ và pháp lý  info@wicellnetwork.vn

Chúng tôi coi trọng danh tiếng của chúng tôi về sự chính trực và mỗi cá nhân chấp nhận trách nhiệm cá nhân để duy trì nó.

 

Hỗ trợ