CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chào mừng bạn đến với Chính sách quyền riêng tư của Wicell

(Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 5 năm 2021)

Mạng Wicell. (sau đây gọi là “chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “Wicell”) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Khi bạn sử dụng các công cụ và dịch vụ của Wicell (“Dịch vụ”), bạn tin tưởng chúng tôi cung cấp thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu chúng tôi thu thập dữ liệu nào, tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu đó và chúng tôi làm gì với dữ liệu đó.

Chính sách Bảo mật của chúng tôi giải thích:

 • Chúng tôi thu thập thông tin gì và tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó.
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
 • Quyền của bạn đối với thông tin của bạn, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Quyền riêng tư của bạn quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy cho dù bạn là người mới sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hay là người dùng lâu năm, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu các hoạt động của chúng tôi - và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 1. Ai thu thập dữ liệu của bạn

Wicell Networks là pháp nhân chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập trên trang web này và thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Để tuân thủ các luật hiện hành trên toàn thế giới, theo cách nói của GDPR, Wicell Networks. là "người kiểm soát" thông tin cá nhân.

 1. Chúng tôi thu thập dữ liệu nào
 • (a) Thông tin bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi.

Một số Dịch vụ của chúng tôi có thể đưa ra các biểu mẫu cho bạn để yêu cầu một số thông tin nhất định, chẳng hạn như tên, tên công ty, chức danh, email, số điện thoại, quốc gia cư trú và / hoặc địa chỉ của bạn.

 • (b) Thông tin từ bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể nhận được thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ, đồng thời chúng tôi có thể lưu trữ thông tin này trong tệp nhật ký hoặc các loại tệp khác được liên kết với tài khoản của bạn và liên kết thông tin đó với thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn. Thông tin này có thể bao gồm, ví dụ: địa chỉ IP của bạn, thời gian, ngày tháng, trình duyệt được sử dụng và các hành động bạn đã thực hiện trong Dịch vụ. Loại thông tin này giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình cho bạn và cho những người dùng khác của chúng tôi.

Địa chỉ IP là gì? Mọi thiết bị được kết nối với Internet đều được gán một số được gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Do đó, địa chỉ IP thường có thể được sử dụng để xác định vị trí chung mà từ đó thiết bị đang kết nối với Internet.

 1. Tại sao và cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau:

 • (a) Để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về tài khoản của bạn hoặc để khắc phục sự cố với tài khoản của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để xử lý đơn đặt hàng và yêu cầu của bạn về mẫu sản phẩm, xử lý đăng ký sản phẩm và yêu cầu bảo hành, hoặc thông báo cho bạn về các bản cập nhật phần mềm và trong trường hợp không chắc là thu hồi an toàn.

 • (b) Để quảng bá sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn email tiếp thị nếu bạn đăng ký nhận bản tin tiếp thị của chúng tôi. Bạn có thể tự xóa mình khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trong mỗi email tiếp thị hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

 • (c) Để gửi cho bạn tin nhắn cảnh báo.

Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về vi phạm bảo mật liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

 1. Cách kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi tôn trọng quyền của bạn để truy cập, sửa, yêu cầu xóa hoặc yêu cầu hạn chế việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của luật hiện hành. Chúng tôi cũng thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập là chính xác và cập nhật.

Bạn có quyền:

 • đưa ra hoặc rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn
 • để biết thông tin cá nhân nào chúng tôi duy trì về bạn
 • để yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được theo yêu cầu
 • để yêu cầu chúng tôi cập nhật thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ của bạn
 • phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn
 • để xóa hoặc hạn chế cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, nhưng quyền này được xác định theo luật hiện hành và có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập của bạn vào một số Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể xem, xem xét và thay đổi hầu hết thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi và xem kiểm soát quyền riêng tư của chúng tôi trong Công cụ và Dịch vụ.

 • (a) Đưa ra sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn để thu thập và sử dụng một số thông tin cá nhân nhất định trong quá trình đăng ký Dịch vụ của chúng tôi.

 • (b) Quyền truy cập và độ chính xác của dữ liệu.

Bạn luôn có thể kiểm tra tất cả thông tin cá nhân của mình mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ: bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc đăng nhập vào hồ sơ người dùng của bạn trong Cổng đối tác.

 • (c) Cập nhật hoặc sửa đổi dữ liệu.

Nếu dữ liệu của bạn thay đổi (ví dụ: nếu bạn có địa chỉ email mới) hoặc nếu thông tin cá nhân của bạn mà bạn đã cung cấp trước đó không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có thể sửa nó từ trang hồ sơ người dùng của mình trong Cổng đối tác bất kỳ lúc nào hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

 • (d) Xóa hoặc đặt lại dữ liệu của bạn.

Đối với các Dịch vụ yêu cầu đăng ký, chẳng hạn như Cổng đối tác, bạn có thể truy cập hồ sơ người dùng trong Dịch vụ của chúng tôi để đặt lại hoặc xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Đối với các Dịch vụ không yêu cầu đăng ký, chẳng hạn như yêu cầu bán hàng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để xóa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà bạn đã cung cấp trước đó.

Hỗ trợ