WiFi Broadcast time schedule

Cho phép thiết lập thời gian tự động bật và tắt sóng wifi theo khung giờ chỉ định.

Chức năng này cho phép thiết bị wifi chỉ tắt sóng nhưng vẫn hoạt động chứ không có nghĩa là thiết bị wifi ngưng hoạt động.

Thông qua hệ thống quản trị trung tâm (AI Cloud-managed controller), bạn dễ dàng thiết lập chức năng này.

Lợi ích mang lại

Quản lý truy cập theo khung giờ mong muốn.

Không muốn hao tốn tài nguyên khác hoặc bảo mật ngoài giờ cho phép.

Hướng người truy cập tập trung vào công việc khi không cho kết nối wifi.

Phạm vi ứng dụng

Cho bất cứ yêu cầu về thiết lập khung giờ cho phép truy cập.

Hỗ trợ

Call
Messenger
Sale
Technical
Sale
Technical