Controllerless technology (highly available architecture)

Trong tình trạng bình thường thì các Wicell AP thường xuyên kết nối với hệ thống quản trị trung tâm điện toán đám mây (AI Cloud-managed Controller) để nhận lệnh điều khiển. Tuy  nhiên, trong trường kết nối bị gián đoạn hay mất kết nối trong các trường hợp như server bị lỗi, Data center đặt AI Cloud-managed Controller bị gián đoạn do hỏa hoạn, tấn công mạng, ….thì các Wicell AP sẽ chuyển ngay lặp tức qua mode Controllerless

Controllerless technology là một mô hình xây dựng theo kiến trúc đảm bảo tính sẵn sàng nhằm giảm thiểu sự rủi ro về gián đoạn hoạt động của Access point.  Tất cả các AP khi mất kết nối với AI cloud-managed controller sẽ tự động chuyển về chế độ hoạt động độc lập. Các thiết lập như SSID, Key vẫn được giữ nguyên nhằm đảm bảo tính liên tục của cho người dùng. Khi AI cloud wifi Controller hoạt động trở lại, Các Access Point cũng sẽ tự động kết nối lại với Controller và chuyển về chế độ quản lý tập trung bởi Controller.

Công nghệ tiên tiến này mang đến tiện ích và lợi ích như sau

Không làm gián đoạn hoạt động của thiết bị wifi – Wicell AP khi có sự cố về hệ thống quản trị trung tâm điện toán đám mây (AI Cloud-managed Controller)

Khi chuyển về mode Controllerless, mỗi Wicell AP sẽ sẽ tự động chuyển về chế độ hoạt động độc lập và giữa nguyên cấu hình đang hoạt động cloud trước đó. Tất cả thực hiện nhánh và tự động, không cần chuyên viên IT can thiệp cấu hình hệ thống.

Hệ thống ổn định tuyệt đối trong trường hợp này do các Wicell AP không cần bất cứ 1 controller nội bộ hay biến bất kỳ AP nào thành controller thay thế.

Đối với các truyền dẫn mang tính nội bộ, bảo mật không cho kết nối Internet như camera, sensor, phần mềm nội bộ, tuyền dẫn dữ liệu, tín hiệu điều khiển thì công nghệ Controllerless của Wicell Network là giải pháp đáp ứng hoàn hảo

Hỗ trợ

Call
Messenger
Sale
Technical
Sale
Technical