AI CLOUD-MANAGED CONTROLLERLESS

(highly available architecture)

Trong tình trạng bình thường thì các Wicell AP thường xuyên kết nối với hệ thống quản trị trung tâm điện toán đám mây (AI Cloud-managed Controller) để nhận lệnh điều khiển. Tuy nhiên, trong trường kết nối bị gián đoạn hay mất kết nối trong các trường hợp như server bị lỗi, tấn công mạng,  chặn do firewall nội bộ,  chỉ phát sóng nội bộ không kết nối internet…. thì các Wicell AP sẽ chuyển ngay lặp tức qua mode AP lead

Controllerless technology

Là một mô hình xây dựng theo kiến trúc đảm bảo tính sẵn sàng nhằm giảm thiểu sự rủi ro về gián đoạn hoạt động của Access point.

Tất cả các AP khi mất kết nối với AI cloud-managed controller sẽ tự động chuyển về chế độ AP lead. AP lead hoạt động độc lập và giữ nguyên cấu hình đang hoạt động cloud trước đó nhằm đảm bảo tính liên tục của cho người dùng. Khi AI cloud-managed Controller hoạt động trở lại, các Access Point sẽ tự động kết nối lại và nhận lệnh điều khiển từ AI cloud-managed controller

Công nghệ tiên tiến này mang đến tiện ích và lợi ích như sau

Không làm gián đoạn hoạt động của thiết bị wifi khi không thể kết nối đến hệ thống quản trị trung tâm điện toán đám mây (AI Cloud-managed Controller), do đó hệ thống luôn duy trì ổn định trong suốt thời gian vận hành.

Không cần bất cứ 1 controller nội bộ hoặc cấu hình thủ công bất kỳ AP nào thành controller thay thế.

Việc chuyển đổi AP sang AP lead và ngược lại được thực hiện tự động  không cần chuyên viên IT can thiệp cấu hình hệ thống và không làm gián đoạn truyền dẫn dữ liệu internet

Đối với các truyền dẫn mang tính nội bộ, bảo mật không cho kết nối Internet như camera, sensor, phần mềm nội bộ, tuyền dẫn dữ liệu, tín hiệu điều khiển thì công nghệ Controllerless của Wicell Network là giải pháp đáp ứng hoàn hảo

Hỗ trợ

Call
Messenger
Sale
Technical
Sale
Technical