Các chức năng cơ bản trong trình điều khiển

 Đăng ký và xác thực tài khoản Cloud qua Email hoặc SMS

(Đăng ký và xác thực tài khoản quản trị trên Cloud controller qua Email hoặc SMS

áp dụng công nghệ bảo mật tiên tiến nhất bằng việc xác thực tài khoản quản trị qua tin nhắn với số điện thoại được được đăng ký).

Cho phép điều chỉnh các thông số WIFI.

  • Thêm / Xóa / Sửa SSID (tên sóng Wifi).
  • Chọn kênh và tần số phát sóng.
  • Thay đổi công suất phát sóng.
  • Đổi mật khẩu wifi.
  • Tạo Virtual SSID không giới hạn (tạo sóng ảo).
  • Tạo sóng Guest thông qua Tag Vlan ID.
  • Cho phép Bật / Tắt sóng wifi.
  • Tag Vlan ID.

Quản lý các Access Point theo dạng cây: Giúp dễ dàng trong việc quản lý và giám sát theo vị trí hay khu vực lắp đặt.

SSID and SSID group: Thiết lập 1 SSID duy nhất cho toàn hệ thống hoặc chia các thiết bị trong hệ thống thành nhiều nhóm, mỗi nhóm là 1 SSID.

Limit Max Station: Giới hạn số lượng kết nối tối đa đồng thời trên một sóng (SSID).

Hỗ trợ

Call
Messenger
Sale
Technical
Sale
Technical