AP Reboot Schedule

Cho phép thiết lập thời gian tự khởi động lại các thiết bị wifi từ xa.

Các thiết bị wifi hoạt động 24/24h không ngừng nghỉ từ năm này qua năm khác.

Số lượng user kết nối rất nhiều trên 1 AP cho mục đích truy cập dữ liệu/ internet và làm bộ nhớ tạm tăng lên.

Vì vậy, sau thời gian thì các wifi sẽ có hiện tượng hoạt động chậm đi gây ra việc xử lý dữ liệu/ internet cũng chậm tương ứng.

Tính năng này cho phép thiết lập thời gian khởi động lại thiết bị wifi làm cho thiết bị trở lại 100% năng suất hoạt động như ban đầu.

Cơ chế hiện nay là thiết lập tự động và do thuật toán AI điều khiển.

Lợi ích mang lại

Hệ thống Wifi luôn hoạt động 100% công suất ban đầu lắp đặt.

Phạm vi ứng dụng

Tất cả các sản phẩm Wifi của Hãng Wicell Network.

Những điều lưu ý: chức năng này hoạt động tự động và do AI điều khiển nên không cần thực hiện bất cứ thao tác nào trên phần mềm điều khiển. Tuy nhiên có thể thực hiện theo yêu cầu dự án 

Hỗ trợ

Call
Messenger
Sale
Technical
Sale
Technical