Danh mục sản phẩm

Wi5EZ Cloud

Wi5EZ – Giải pháp wifi marketing chuyên dụng cho Smart City

  • Hệ thống wifi markeing công nghệ cloud
  • Tích hợp đầy đủ tính năng cho wifi marketing hiện đại, hệ thống quản lý user toàn diện
  • Cho phép tích hợp ứng dụng trên trang chủ
  • Cho phép xây dựng thêm các chức năng theo yêu cầu từng khách hàng hoặc theo nhiều kịch bản khác nhau
  • Quản lý tập trung. Chuyên dụng cho smart city

Hỗ trợ