Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
1) Các bước cơ bản để cấu hình thiết bị phát sóng hybrid wifi mesh MAP-600A cho người mới bắt đầu:

Bước 1: Kết nối thiết bị với máy tính

Nếu dùng POE: Port LAN ( Data in) kết nối với máy tinh. Port POE (Data out) Kết nối với thiết bị MAP-600A.

Bước 2: Thiết lập TCP / IP trên máy tính dùng để cấu hình

Vào Control Panel --- > Network and Sharing Center --- > Chọn card mạng sử dụng để kết nối với MAP-600A --- > Properties --- > Internet Protocal Version 4 (TCP / Ipv4) --- > Properties --- > Chọn dòng “Use the following address” đặt IP 192.168.88.X; Subnet Mask: 255.255.255.0 (Với X là số tùy ý từ 2-254) --- > OK

Bước 3: Setup phần mềm Wicell Configure

File setup được đính kèm trong mỗi CD khi mua thiết bị hoặc bạn có thể vào link sau để download

http://www.wicellnetwork.vn/download/

Bước 4: Update license

Khởi động phần mềm Wicell Configure --- > About Wicell --- > Browse đến thư mục chứa file license để chọn file License --- > Update

hoặc bạn có thể vào link sau để download file license mới nhất:

http://www.wicellnetwork.vn/download/

Bước 5: Khởi tạo Bridge (Tab Bridge Mode)

Mặc định thiết bị đã có được tạo Bridge. Nếu chưa ta làm như sau:

Name: Đặt tên cho Bridge (Tùy ý)

Protocol Mode: Lựa chọn giao thức chống vòng lặp nếu cần thiết.

Interfaces: Add tất cả những interface nào cần thiết để tạo cầu nối từ interface này sang interface khác. Ở đây ta Add 2 interface Ether1 và Wlan1 --- > Create.

Bước 6: Cấu hình Wireless (Wireless setting):

Interface = wlan1; Mode = ap-bridge; Band = 802.11 - 2ghz - b/g/n; Channel width = 20 mhz; Channel = auto nếu không nắm rõ về nó.

SSID = tên hiển thị sóng wifi; Security Profile = chứa thông tin cấu hình mật khẩu ở mục Security Profiles đã tạo.

Cuối cùng nhấn Set để hoàn tất quá trình thiết lập

2) LAB-01 : Cấu hình Wi-Fi cơ bản, Master Port, DHCP server, MAC Filter

Hướng dẫn cấu hình Wi-Fi cơ bản qua Controller

Hướng dẫn sử dụng chức năng Master Port (Group một số port lại với nhau, khi đó tất cả các port điều có chung một thông số cấu hình với Port đại diện là port Master)

Hướng dẫn cấu hình DHCP server

Hướng dẫn sử dụng Filter MAC: dùng để cấm hoặc cho phép truy cập dựa vào địa chỉ MAC address.

 Xem video tại đây

 

3) LAB-02 : Cấu hình Wi-Fi nâng cao, PPPoE client

Hướng dẫn quay số PPPoE client

Hướng dẫn cấu hình wifi nâng cao: tạo 2 ssid với 2 password khác nhau, QoS, Firewall, điều chỉnh channel, Isolation, điều chỉnh Roaming...

Xem Video tại đây

https://www.youtube.com/watch?v=-qBMAi8ZJEo

 

4) LAB-03 : Quản lý thiết bị bằng MAP và STATISTICS

Hướng dẫn sử dụng công cụ MAP để quản lý vị trí, tình trạng hoạt động của các access point

Giám sát truy cập bằng STATISTICS

Xem video tại đây

 

5) LAB-04 : Cấu hình Wi-Fi với hệ thống chia VLAN (1 SSID, 1 VLAN)

Hướng dẫn cấu hình hệ thống wifi có sử dụng VLAN (1 SSID, 1 VLAN)

Xem video tại  đây

 

6) Làm thế nào để đưa thiết bị Hybrid Wi-Fi Mesh tham gia quản lý tập trung qua Controller?

Vào Wicell Mode --- > Check vào interface muốn tham gia quản lý tập trung --- > Chọn interface dò tìm Controller (Thông thường là Ether1) --- > Active Mode là mode đang hoạt động (Bride Mode hay Router Mode) --- > Enable chọn Yes --- > Set

Wicell Controller IP Address : là địa chỉ IP của Controller. Địa chỉ này nếu chung một mạng với các Acces Point thì có thể không cần phải điền.

7) Làm thế nào để tạo 3 SSID trên thiết bị Hybrid Wi-Fi Mesh có một băng tần 2.4 GHz?

Wireless Setting --- > Chọn interface wlan1 --- > Đặt tên SSID cần tạo --- > Add

Lúc này hệ thống sẽ sinh ra thêm một interface wlan2 tương ứng với SSID vừa tạo.

Để tạo thêm một SSID nữa. Ta chọn interface wlan1 --- > Đặt tên SSID cần tạo --- > Add.

Kiểm tra mục interface xuất hiện 3 interface wlan1, wlan2, wlan3 tương ứng với 3 SSID vừa tạo.

Lưu ý: Phải chọn interface gốc wlan1 rồi mới tạo được SSID.

8) Hướng dẫn cấu hình Router Mode / Gateway Mode

Để cấp một dãy IP mới cho các thiết bị khi kết nối với sóng Wifi bạn cần phải Desible mode Bridge bằng cách xóa tất cả các Bridge Name, Bridge Port trong phần Bridge Mode.

Sau đó bạn làm như sau:

  • Chọn interface kết nối với mạng nội bộ. Ở đây ta chọn interface Ether1 --- > Dynamic (để nhận IP từ mạng nội bộ) --- > Add.
  • Chọn interface wireless (Ở đây ta chọn interface wlan1) --- > Static --- > Đặt IP Address --- > Add (IP phải được đặt theo định dạng Prefix lengh. Ví dụ: 192.168.10.1/24; 172.32.1.1/24)
  • Cấp DHCP: chọn interface wlan1 --- > Đặt tên cho DHCP server --- > Giới hạn dãy IP cần cấp trong mục From – To. --- > Điền DNS server nếu có (nên để DNS của google 8.8.8.8; 8.8.4.4) --- > Create
  • Lựa chọn phương pháp NAT hoặc Route để ra internet. Ở đây tôi chọn NAT. Chọn interface NAT là Ether1.

Như vậy là bạn đã cấu hình thành công mode Router cấp một dãy IP mới cho các thiết bị khi kết nối với sóng Wifi.

Chúc bạn thành công!

9) Làm thế nào để nối sóng giữa hai thiết bị Hybrid Wi-Fi Mesh với nhau?

Vào thiết bị thứ nhất chọn Mesh Mode --- > Đặt tên cho Mesh Name (Ví dụ là ABC) --- > Chọn interface dùng để Mesh --- > Create.
Làm tương tự đối với thiết bị thứ 2.

Lưu ý là để Mesh được với nhau thì 2 thiết bị này phải cùng Mesh Name và interface dùng để mesh phải cùng Channel.

Bridge trong phần Bridge Mode phải được bật tính năng RSTP hoặc STP để chống Loop

10) Bridge Mode và Router Mode là gì?

  • Bridge Mode là mode cho phép thiết lập luồng dữ liệu có thể di chuyển trao đổi giữa các port nằm trong Bridge một cách tự do mà không cần phải thực hiện thao tác định tuyến.
  • Router Mode hoạt động tương tự như Mode Gateway. Ở đây mình có thể thiết lập IP cho các cổng, xây dựng bảng định tuyến và cấp DHCP.
11) Tôi không thể Login vào thiết bị bằng địa chỉ IP mặc định 192.168.88.1 mặc dù đã Reset cứng và ping thành công?

Đối với trường hợp này rất có thể là do trong hệ thống mạng của bạn có nhiều hơn một thiết bị có cùng địa chỉ 192.168.88.1 (Thiết bị wifi khác, Controller, Máy tính điều khiển…).
Bạn cần tách biệt thiết bị đó ra khỏi hệ thống mạng và chỉ cắm trực tiếp vào máy tính điều khiển.

12) Làm thế nào để cấu hình PPPoE – Client?

Bước 1: Management --- > Setting --- > Network --- > trong phần WAN (PPPoE Client) chọn interface kết nối với nhà cung cấp dịch vụ --- > Đặt tên cho PPPoE Client --- > Nhập User, Password (Tài khoản từ nhà cung cấp dịch vụ cấp) --- > Set

Bước 2: NAT Port. Trong phần Internet NAT Port chọn interface có tên là tên PPPoE Client vừa mới đặt ở bước trên --- > Add.

13) IP, username và password mặc định của thiết bị Wicell là gì?

1) Hybrid Wi-Fi Mesh (MAP-600A, MAP-700, MAP-800,...)

IP: 192.168.88.1 (Ether1)

Username: admin

Password: không có pass

2) Hybrid Controller (DS-600, RS-1800, RS-3000, RS-4000, ...:

IP: 192.168.88.1 / 24 (Ether1) và 172.32.1.1 / 16 (Ether2)

Username: admin

Password: không có pass

 

Pages: 1  
Truyền thông

Copyright © 2017 Wicell Network .,LTD - Viet Nam. All rights reserved

Hotline: 0909 988 694 | Email: sale@wicellnetwork.vn