Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
IDU-AC1800

IDU-AC1800

Công nghệ Smart Mesh WiFi

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

3x3:3 MU-MIMO

Tốc độ tối đa: 1750 Mbps

Công suất phát: 29dbm ~ 800mW

Antenna: 3 dbi smart Omni

LAN port: 5x1Gbps + 1xSFP Port

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 100-200

IAP-AC1800

IAP-AC1800

Công nghệ Smart Cloud Wi-Fi 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

3x3:3 MU-MIMO

Tốc độ tối đa: 1750 Mbps

Công suất phát: 29dbm ~ 800mW

Antenna: 3 dbi smart Omni

LAN port: 5x1Gbps + 1xSFP Port

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 100-200

 

IAP-AC1200

IAP-AC1200

Công nghệ Smart Cloud Wi-Fi 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

2x2:2 MU-MIMO

Tốc độ tối đa: 1200 Mbps

Công suất phát: 27dbm ~ 500mW

Antenna: 3 dbi smart Omni

LAN Port: 5x100 Mbps 

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng:  80-150

IDU-AC1200

IDU-AC1200

Công nghệ Smart Mesh Wi-Fi 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

2x2:2 MU-MIMO

Tốc độ tối đa: 1200 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 3 dbi smart Omni

LAN Port: 5x1 Gbps 

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng:  80-150

IDU-AC750

IDU-AC750

Công nghệ Smart Mesh Wi-Fi 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

3x3 MU-MIMO

Tốc độ tối đa: 750 Mbps

Công suất phát: 22dbm ~ 158mW

Antenna: 3 dbi smart Omni

LAN Port: 5x100 Mbps 

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 60-100

IAP-AC750

IAP-AC750

Công nghệ Smart Cloud Wi-Fi 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

2x2 MU-MIMO

Tốc độ tối đa: 750 Mbps

Công suất phát: 22dbm ~ 158mW

Antenna: 3 dbi smart Omni

LAN Port: 5x100 Mbps

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 60-100

IDU-N300

IDU-N300

Công nghệ Smart Mesh Wi-Fi 

Chuẩn: 802.11 b/g/n

2:2 MU-MIMO

Tốc độ tối đa: 300 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 2:2 dbi smart Omni

LAN Port: 5x100 Mbps 

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 50-100

IAP-AC1733

IAP-AC1733

Công nghệ Smart Cloud Wi-Fi 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n

MU-MIMO

Tốc độ tối đa: 1733 Mbps

Công suất phát: 29dbm ~ 800mW

Antenna: 2×2:2 @ 2.4 GHz, 4x4:4 @ 5 GHz

Interface Port: 1x 10/100/1000 PoE, 1x USB, 1x RJ45 console

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 512

WAP160

WAP160

Chuyên dụng: Ngoài trời

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1200 Mbps

Công suất phát: 31.14dbm ~ 1300mW

Antenna: 4x16 dBi Sector

LAN Port: 1x1 Gbps

Phiên kết nối tối đa: 2000

Phiên kết nối khả dụng: 80

ODU-AC1800

ODU-AC1800

Chuyên dụng: Ngoài trời

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1750 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 6x Ntype female connector

LAN Port: 1x1 Gbps

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 200

 

Pages: 1  2  3  4  5  
Truyền thông

Copyright © 2017 Wicell Network .,LTD - Viet Nam. All rights reserved

Hotline: 0909 988 694 | Email: sale@wicellnetwork.vn