Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
DS-600

DS-600

Thiết bị quản lý tập trung Wicell Controller
5 x 10/100/1000Mbps Ethernet Port
Memory: 256 MB
CPU: Atheros 680Mhz
Quản lý tối đa 50 Wicell Access Point
Cân bằng tải kết nối Internet và Client
Hỗ trợ chuyển vùng (roaming) thông minh
Thiết kế kiểu Desktop (để bàn)
RS-3000

RS-3000

Thiết bị quản lý tập trung Wicell Controller
13 x 10/100/1000Mbps Ethernet Port
Memory: 2048 MB
CPU: Dual Core 1066 Mhz Atheros
Quản lý tối đa 80 Wicell Access Point
Cân bằng tải kết nối Internet và Client
Hỗ trợ chuyển vùng (roaming) thông minh
Thiết kế dạng Rack 1U
RS-4000

RS-4000

Thiết bị quản lý tập trung Wicell Controller
12 x 10/100/1000Mbps Ethernet Port
Memory: 4096 MB
CPU: 16 Core x 1066 Mhz Atheros
Quản lý tối đa 150 Wicell Access Point
Cân bằng tải kết nối Internet và Client
Hỗ trợ chuyển vùng (roaming) thông minh
Thiết kế dạng Rack 1U
RS-9500

RS-9500

Thiết bị quản lý tập trung Wicell Controller
4 x 10/100/1000Mbps Ethernet Port
Memory: 8 GB
CPU: Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz
Quản lý tối đa 500 Wicell Access Point
Cân bằng tải kết nối Internet và Client
Hỗ trợ chuyển vùng (roaming) thông minh
Thiết kế dạng Rack 2U
Pages: 1  
Truyền thông

Copyright © 2016 Wicell Network , LTD - Viet Nam. All rights reserved

Hotline: 0903 355 354 – 0944 222 045| Email: sale@wicellnetwork.vn