Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
IDU-AC750

IDU-AC750

Chuyên dụng: Trong nhà 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 750 Mbps

Công suất phát: 22dbm ~ 158mW

Antenna: 3x3 dbi smart Omni

LAN Port: 5x100 Mbps 

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 100

IDU-N300

IDU-N300

Chuyên dụng: Trong nhà 

Chuẩn: 802.11b/g/n

Tần số: 2.4 GHz

Tốc độ tối đa: 300Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 2x5 dbi smart Omni

LAN Port: 5x100 Mbps

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 100

MAP-700

MAP-700

Chuyên dụng: Trong nhà 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1166 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 4x5 dbi smart Omni

LAN Port: 5x1000 Mbps
  1xSFP port 

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 180

IDU-AC1800

IDU-AC1800

Chuyên dụng: Trong nhà 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1750 Mbps

Công suất phát: 29dbm ~ 800mW

Antenna: 3x3 dbi smart Omni

LAN port:  5x1000Mbps
  1xSFP Port

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 200

ODU-AC1800

ODU-AC1800

Chuyên dụng: Ngoài trời

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1750 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 6x Ntype female connector

LAN Port: 1x1000 Mbps
  1xSFP port

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 200

 

ODU-AC1810

ODU-AC1810

Chuyên dụng: Ngoài trời

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1750 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 6x10dbi sector  

LAN Port: 1x1000 Mbps

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 200

ODU-AC1218

ODU-AC1218

Chuyên dụng: Ngoài trời

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1166 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 4x18 dbi sector

LAN Port: 1x1000 Mbps 

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 180

ODU-AC1200

ODU-AC1200

Chuyên dụng: Ngoài trời

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1166 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 4x Ntype female connector

LAN Port: 1x1000 Mbps 

Phiên kết nối tối đa: 4000

Phiên kết nối khả dụng: 180

Pages: 1  
Truyền thông

Copyright © 2016 Wicell Network , LTD - Viet Nam. All rights reserved

Hotline: 0903 355 354 – 0944 222 045| Email: sale@wicellnetwork.vn