Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
AC1300M Series

AC1300M Series

Chuyên dụng ngoài trời

Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

Cơ chế AP/Bridge/AP Station

Tần số: 5.8GHz 

Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

Công suất phát: 1300 mW

2 x N-type female connectors

AC2000M Series

AC2000M Series

Chuyên dụng ngoài trời

Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

Cơ chế AP/Bridge/AP Station

Tần số: 5.8GHz 

Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

Công suất phát: 2000 mW

3 x N-type female connectors

AC900S Series

AC900S Series

Chuyên dụng ngoài trời

Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

Cơ chế Bridge/AP Station

Tần số: 5.8GHz 

Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

Công suất phát: 900 mW

2 x N-type / SMA connectors

AC5G13HB

AC5G13HB

Chuyên dụng ngoài trời

Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

Cơ chế AP/Bridge/AP Station

Tần số: 5.8GHz 

Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

Công suất phát: 1000 mW

Tích hợp 14 dBi Horn Antenna

AC5G25DS

AC5G25DS

Chuyên dụng ngoài trời

Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

Cơ chế Bridge/AP Station

Tần số: 5.8GHz 

Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

Công suất phát: 900 mW

Tích hợp 25 dBi Dish Antenna

AC5G16SA

AC5G16SA

Chuyên dụng ngoài trời

Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

Cơ chế AP/Bridge/AP Station

Tần số: 5.8GHz 

Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

Công suất phát: 1000 mW

Tích hợp 16 dBi Sector Antenna

Pages: 1  
Truyền thông

Copyright © 2017 Wicell Network .,LTD - Viet Nam. All rights reserved

Hotline: 0909 988 694 | Email: sale@wicellnetwork.vn