Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
ANT2405SPU

ANT2405SPU

Kiểu antenna: Omni Directional

Băng tần: 2.4 GHz

Độ lợi: 5 dBi

Góc mở ngang: 360°

Góc mở đứng: 32°

Đầu nối: N-Type Male

ANT2407DPU

ANT2407DPU

Kiểu antenna: Omni Directional

Băng tần: 2.4 GHz

Độ lợi: 7 dBi

Góc mở ngang: 360°

Góc mở đứng: 360°

Đầu nối: N-Type Male

ANT2408SPU

ANT2408SPU

Kiểu antenna: Omni Directional

Băng tần: 2.4 GHz

Độ lợi: 8 dBi

Góc mở ngang: 360°

Góc mở đứng: 12°

Đầu nối: N-Type Male

ANT2412SPU

ANT2412SPU

Kiểu antenna: Omni Directional

Băng tần: 2.4 GHz

Độ lợi: 12 dBi

Góc mở ngang: 360°

Góc mở đứng: 8°

Đầu nối: N-Type Male

ANT2409SPU

ANT2409SPU

Kiểu antenna: Omni Directional

Băng tần: 2.4 GHz

Độ lợi: 9 dBi

Góc mở ngang: 360°

Góc mở đứng: 30°

Đầu nối: N-Type Male

HG2413DPU

HG2413DPU

Kiểu antenna: Omni Directional

Băng tần: 2.4 GHz

Độ lợi: 13 dBi

Góc mở ngang: 360°

Góc mở đứng: 9°

Đầu nối: 2 x N-Type Female

HG2415DPU

HG2415DPU

Kiểu antenna: Omni Directional

Băng tần: 2.4 GHz

Độ lợi: 15 dBi

Góc mở ngang: 360°

Góc mở đứng: 20°

Đầu nối: 2 x N-Type Female

HGS2414DPU

HGS2414DPU

Kiểu antenna: Sector Directional

Băng tần: 2.4 GHz

Độ lợi: 14 dBi

Góc mở ngang: 120°

Góc mở đứng: 14°

Đầu nối: 2 x N-Type Female

HGS2416DPU

HGS2416DPU

Kiểu antenna: Sector Directional

Băng tần: 2.4 GHz

Độ lợi: 16 dBi

Góc mở ngang: 65°

Góc mở đứng: 10°

Đầu nối: 2 x N-Type Female

HGP2414DPU

HGP2414DPU

Kiểu antenna: Panel Directional

Băng tần: 2.4 GHz

Độ lợi: 14 dBi

Góc mở ngang: 30°

Góc mở đứng: 30°

Đầu nối: 2 x N-Type Female

Pages: 1  2  
Truyền thông

Copyright © 2017 Wicell Network .,LTD - Viet Nam. All rights reserved

Hotline: 0909 988 694 | Email: sale@wicellnetwork.vn