Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
WAP160

WAP160

Chuyên dụng: Ngoài trời

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1200 Mbps

Công suất phát: 31.14dbm ~ 1300mW

Antenna: 4x16 dBi Sector

LAN Port: 1x1 Gbps

Phiên kết nối tối đa: 2000

Phiên kết nối khả dụng: 80

WAP40

WAP40

Chuyên dụng: Trong nhà 

Chuẩn: 802.11 b/g/n

Tần số: 2.4 GHz

Tốc độ tối đa: 300 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 2x5 dBi Pyramidal Omni

LAN Port: 2x1 Gbps

Phiên kết nối tối đa: 2000

Phiên kết nối khả dụng: 40

 

WAP60

WAP60

Chuyên dụng: Trong nhà 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 750 Mbps

Công suất phát: 27dbm ~ 500mW

Antenna: 4x5 dBi Pyramidal Omni

LAN Port: 2x1 Gbps

Phiên kết nối tối đa: 2000

Phiên kết nối khả dụng: 80

WAP60+

WAP60+

Chuyên dụng: Trong nhà 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1200 Mbps

Công suất phát: 29dbm ~ 800mW

Antenna: 4x5 dBi Pyramidal Omni

LAN Port: 2x1 Gbps

Phiên kết nối tối đa: 2000

Phiên kết nối khả dụng: 100

 

 
WAP80

WAP80

Chuyên dụng: Trong nhà 

Chuẩn: 802.11 b/g/n

Tần số: 2.4 GHz

Tốc độ tối đa: 300 Mbps

Công suất phát: 27dbm ~ 500mW

Antenna: 2x5 dBi Directional Omni

LAN Port: 2x1 Gbps

Phiên kết nối tối đa: 2000

Phiên kết nối khả dụng: 60

 

DWR80

DWR80

Chuyên dụng: Trong nhà 

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1200 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 6x6 dBi Directional Omni

(Super MIMO Antenna)

LAN Port: 5x1 Gbps

Phiên kết nối tối đa: 2000

Phiên kết nối khả dụng: 80

 

 
DWR50

DWR50

Chuyên dụng: Trong nhà 

Chuẩn: 802.11 b/g/n

Tần số: 2.4 GHz

Tốc độ tối đa: 300 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 5x6 dBi Directional Omni

LAN Port: 5x1 Gbps

Phiên kết nối tối đa: 2000

Phiên kết nối khả dụng: 60

 

WAP100

WAP100

Chuyên dụng: ngoài trời 

Chuẩn: 802.11 b/g/n

Tần số: 2.4 GHz

Tốc độ tối đa: 300 Mbps

Công suất phát: 27dbm ~ 500mW

Antenna: 2x7 dBi Directional Omni

LAN Port: 1x1 Gbps

Phiên kết nối tối đa: 2000

Phiên kết nối khả dụng: 60

 

RS80 Controller

RS80 Controller

Thiết bị quản lý APMax RS80 Controller
4xLAN port & 1xWAN port 10/100/1000 Mbps
Max 200 Wireless AP can be managed
Support Web Portal Authentication
WAP120

WAP120

Chuyên dụng: Ngoài trời

Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n

Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz

Tốc độ tối đa: 1200 Mbps

Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW

Antenna: 4x7 dBi Directional Omni

LAN Port: 1x1 Gbps

Phiên kết nối tối đa: 2000

Phiên kết nối khả dụng: 80

 

 
Pages: 1  
Truyền thông

Copyright © 2017 Wicell Network .,LTD - Viet Nam. All rights reserved

Hotline: 0909 988 694 | Email: sale@wicellnetwork.vn